Location icon
Vlčie Hrdlo - Bratislava II
821 07 Ružinov
Clock icon
PO-ŠT 07:00 - 16:00
PIA 07:00 - 14:00

O nás

RAPID-IS s.r.o. vznikla v roku 1997 ako spoločnosť zameraná na realizáciu stavieb ekologického charakteru a dopravnej infraštruktúry. Od roku 2005 sa spoločnosť zameriava na výstavbu inžinierskych sietí, zemné práce, výrobu prefabrikátov a betónových zmesí.

Výroba prefabrikátov

Prevádzka výroby prefabrikátov sa nachádza vo Vlčom Hrdle - Bratislava II (mapa). Zaoberáme sa prevažne výrobou betónových prefabrikátov pre vodovodné a kanalizačné systémy. Súčasťou výroby sú aj cestné panely,  atypické prefabrikáty a výrobky na zákazku. Poskytujeme možnosť prepravy výrobkov autom s hydraulickou rukou. Betón vyrábame vo vlastnej betonárni. Ponúkame tiež možnosť odberu betónových zmesí.

Výstavba inžinierskych sietí a zemné práce

Zaoberáme sa predovšetkým výstavbou kanalizácie, vodovodov, komunikácií, parkovísk a spevnených plôch. Medzi naše činnosti patria aj zemné práce ako sú terénne úpravy a výkopové práce. Pri výstavbe využívame predovšetkým vlastné mechanizmy a vlastných pracovníkov.

Naše práce:

- vybudovanie kanalizácie v Šenkviciach
- vybudovanie kanalizácie v Slovenskom Grobe
- výstavba inžinierskych sietí s komunikáciami v Moravanoch nad Váhom
- výstavba inžinierskych sietí s komunikáciami Stráň svätého Urbana v Šenkviciach
- výstavba inžinierskych sietí s komunikáciami Alej Sáry Patrície v Šenkviciach
- výstavba inžinierskych sietí s komunikáciami Východná alej Bratislava - Rendez
- výstavba inžinierskych sietí s komunikáciami Nová Tehelňa Senec