Location icon
Vlčie Hrdlo - Bratislava II
821 07 Ružinov
Clock icon
PO-ŠT 07:00 - 16:00
PIA 07:00 - 14:00

Akumulačné nádrže – žumpy, požiarne nádrže, kalové nádrže

Akumulačné nádrže sa využívajú na zachytávanie dažďových alebo splaškových vôd, ako zásobník na požiarnu vodu, ako kalové nádrže na odkalenie dažďovej vody znečistenej sedimentami. Nádrže možno využiť aj na regulovanie odtoku dažďových vôd v prípade silných dažďov. Hrúbka steny akumulačnej nádrže je 150 mm. V prípade požiadavky vieme nádrže ošetriť izolačným náterom. Hmotnosť stropu je uvedená pre 150 mm hrubú stropnú dosku zo železobetónu. Štandardný otvor v stropnej doske je kruhový DN 600 mm. V prípade požiadavky vieme vyhotoviť stropnú dosku a otvor v inom rozmere a tvare. Akumulačné nádrže vyrábame z betónu triedy C25/30.

Nádrže vyrábame v typizovaných rozmeroch

Číslo

Vnútorné rozmery nádrže (mm)

Hmotnosť šachty (kg)

Rozmery stropu
(mm)

Hmotnosť stropu (kg)

Objem
(m3)

Technický list (PDF)

Cena
(bez DPH)

1

2000/2000/1500

6820

2300/2300/150

1947

6,0

stiahnuť

792 €

2

2000/2000/2000

8256

2300/2300/150

1947

8,0

1039 €

3

2000/3000/1500

8437

2300/3300/150

2790

9,0

1159 €

4

2000/2500/2000

9410

2800/2300/150

2350

10,0

1199 €

5

2000/3000/2000

9232

2300/3300/150

2790

10,2

1249 €

6

2000/3000/2200

10425

2300/3300/150

2790

12,0

1359 €

7

2000/3000/2200

11365

2300/3300/150

2790

13,2

1439 €

8

2000/3000/2400

12138

2300/3300/150

2790

14,4

1519 €

Uvedená hmotnosť je len informatívna.

Cestné panely

sa využívajú na výstavbu dočasných alebo stálych komunikácií, tiež ako spevnený podklad pre skladové plochy. V prípade požiadavky ich vieme vyrobiť aj v inom rozmere. Panely vyrábame z betónu triedy C30/37.
 

Rozmery: dĺžka/šírka/výška

Hmotnosť
(kg)

Technický list
PDF)

Cena
(bez DPH)

3000/2000/150 mm

2250

stiahnuť

126 €

3000/2000/180 mm

2700

stiahnuť

152 €

Uvedená hmotnosť je len informatívna.

Dlažobná kocka TBM 500/500/100

Betónové melioračné tvárnice majú využitie pri spevňovaní svahov, melioračných kanáloch, ako základ pod unimobunky, pri výstavbe chodníkov, ako schodiskové stupne v teréne a mnoho ďalších. Vyrábame ich v rozmere 500/500/100 mm z prostého betónu triedy C25/30.
 

Rozmery:

Hmotnosť
(kg)

Technický list
(PDF)

Cena
(bez DPH)

500/500/100 mm

60

stiahnuť

3,92 €

Uvedená hmotnosť je len informatívna.

 

Doplnky k šachtám

Doplnky k šachtám

Cena (bez DPH)

Kapsové stúpadlo

4,40 €

Poplastované stúpadlo

3,80 €

 

Poklopy kovové

Poklopy kovové kruhové - liatinový s odvetraním, bez odvetrania,
DN 600 mm - uzamykateľný, neuzamykateľný
- trieda zaťaženia A, B, D

Poklopy kovové štvorcové - plechový uzamykateľný, neuzamykateľný
600/600 mm - liatinový uzamykateľný, neuzamykateľný
- trieda zaťaženia A, B, D

Pri objednávaní si overte dostupnosť poklopov na t.č.: 0917 352 395, 0907 772 990 alebo mailom: rapid.gajdos@gmail.com

 

 

Nadstavec pre otvor 600/600 mm

Betónový nadstavec slúži na vyrovnanie rozdielu medzi úrovňou terénu a stropnou doskou šachty. Vnútorné rozmery nadstavca sú štandardne 600/600/200 mm. Na požiadanie vieme do nadstavca zabudovať poklop v rozmere 600/600 mm, alebo kapsové stúpadlo, prípadne zmenšiť výšku nadstavca. Nadstavce vyrábame z betónu triedy C25/30.
 

Rozmery vnútorné:

Hmotnosť
(kg)

Technický list
(PDF)

Cena
(bez DPH)

600/600/200 mm

167

stiahnuť

20 €

Uvedená hmotnosť je len informatívna.

 

 

Poklopy železobetónové

Poklop na vodomernú šachtu
 

Rozmery:

Hmotnosť
(kg)

Technický list
(PDF)

Cena
(bez DPH)

680/680/60 mm

67

stiahnuť

17,50 €

Uvedená hmotnosť je len informatívna.

Poklop zákrytový – rovný
 

Rozmery:

Hmotnosť
(kg)

Technický list
(PDF)

Cena
(bez DPH)

Ø800/80 mm

100

stiahnuť

17,26 €

Ø800/100 mm

125

stiahnuť

21,58 €

Uvedená hmotnosť je len informatívna.

Poklop zákrytový – s odskokom Ø800/DN600 mm
 

Rozmery:

Hmotnosť
(kg)

Technický list
(PDF)

Cena
(bez DPH)

Ø800/100 mm

130

stiahnuť

29,87 €

Uvedená hmotnosť je len informatívna.

Poklop studničný - jednodielny, dvojdielny
 

Rozmery:

Hmotnosť
(kg)

Technický list
(PDF)

Cena
(bez DPH)

Jednodielny Ø1200/80 mm

221

stiahnuť

32,40 €

Dvojdielny Ø1200/80 mm

2x 110

stiahnuť

32,40 €

Uvedená hmotnosť je len informatívna.

 

Prechodové dosky

Prechodové dosky sa využívajú ako prechodové prvky na zredukovanie otvoru DN 1000 na vstupný otvor DN 600. Umiestňujú sa na kanalizačných šachtách alebo trativodoch, kde vzhľadom na nedostatočnú výšku šachty, nie je možné použiť kónus. Prechodové dosky vyrábame štandardne v dvoch prevedeniach s hrúbkami 150 mm a 180 mm podľa navrhovaného zaťaženia. Vyrábame ich z betónu triedy C25/30.
 

Rozmery: hrúbka prechodovej dosky

Hmotnosť
(kg)

Technický list (PDF)

Cena
(bez DPH)

150 mm

320

stiahnuť

52,45 €

180 mm

384

stiahnuť

59,20 €

Uvedená hmotnosť je len informatívna.

 

Prechodové skruže – kónusy

Kónusy sa využívajú ako prechodové prvky na zredukovanie otvoru DN 1000 na vstupný otvor DN 600. Umiestňujú sa na kanalizačných šachtách alebo trativodoch. Kónusy majú výšku 600 mm a sú osadené poplastovaným kapsovým stúpadlom. Vyrábame ich z prostého betónu triedy C30/37.

 

Rozmery: vnút. Ø/výška/hrúbka steny

Hmotnosť
(kg)

Technický list
(PDF)

Cena
(bez DPH)

600 – 1000/600/90 mm

355

stiahnuť

39,82 €

Uvedená hmotnosť je len informatívna.

 

Stropné dosky

Podľa predloženej projektovej dokumentácie Vám vyrobíme stropné dosky v kruhovom alebo obdĺžnikovom pôdorysom tvare. (čerpacie stanice, vodomerné šachty, akumulačné šachty...)

Pre vypracovanie cenovej ponuky alebo zaslanie objednávky nás kontaktujte na: rapid.gajdos@gmail.com alebo t.č.: 0917 352 395, 0907 772 990. Radi Vám pomôžeme.

 

 

Studňové/Kanalizačné skruže

Betónové skruže vyrábame v dvoch variantoch. Kanalizačné skruže so stúpadlami slúžia ako stredný diel šachty, kde sa jednotlivé diely kladú na seba do požadovanej výšky kanalizačnej šachty. Studňové skruže bez stúpadiel, sa využívajú najmä pri realizácii studní a trativodov. Na požiadanie vieme do skruže vyhotoviť otvor alebo presúvku, cez ktorý sa napojí potrubie nátoku. Skruž s otvorom je vhodná pre zaústenie potrubia do trativodu alebo pre zhotovenie spádiskovej šachty. Skruže vyrábame z prostého betónu triedy C30/37.

Bez stúpadiel

Rozmery: vnút. Ø/výška/hrúbka steny

Hmotnosť
(kg)

Technický list
(PDF)

Cena
(bez DPH)

1000/600/90 mm

438

stiahnuť

29,80 €

1000/300/90 mm

219

stiahnuť

20,50 €

Uvedená hmotnosť je len informatívna.

So stúpadlami

Rozmery: vnút. Ø/výška/hrúbka steny

Hmotnosť
(kg)

Technický list
(PDF)

Cena
(bez DPH)

1000/600/90 mm

440

stiahnuť

40,75 €

1000/300/90 mm

220

stiahnuť

24,38 €

Uvedená hmotnosť je len informatívna.

S otvorom alebo presúvkou

Rozmery: vnút. Ø/výška/hrúbka steny

Hmotnosť
(kg)

Technický list
(PDF)

Cena
(bez DPH)

1000/600/90 mm

438

stiahnuť

-

Uvedená hmotnosť je len informatívna.

 

Šachtové dná

pre potrubie do DN 500 mm

Šachtové dná pre potrubie do DN 500 slúžia ako spodný základný diel revíznych šachiet. Vyrábame ich v pôdorysnom tvare 8-uholníka. Hlavnou výhodou 8-uholníkových šachtových dien oproti klasickému kruhovému tvaru je ich nižšia hmotnosť, čo znižuje nároky na výkon manipulačnej techniky. Do šachtového dna je možné osadiť všetky druhy potrubia do DN 500 mm. Výška šachtového dna je 1000 mm. Šachtové dná vyrábame z prostého betónu triedy C30/37.
 

Rozmery:

Hmotnosť
(kg)

Technický list
(PDF)

Cena
(bez DPH)

DN 1000/1200-1320/1000 mm

1450

stiahnuť

stiahnuť cenník

Uvedená hmotnosť je len informatívna.

pre potrubie väčšie ako DN 500 mm

Šachtové dná pre potrubie väčšie ako DN 500 slúžia ako spodný základný diel revíznych šachiet. Rozmery šachtového dna závisia od dimenzie napájaného potrubia. Šachtové dná vyrábame z betónu triedy C 30/37.
 

Rozmery:

Hmotnosť
(kg)

Technický list
(PDF)

Cena
(bez DPH)

Podľa dimenzie potrubia

-

stiahnuť

-

 

 

 

Typové vodomerné šachty

Typové vodomerné šachty vyrábame pre potrubie DN 63 – DN 200. Hrúbka steny vodomernej šachty je 150 mm. Hmotnosť stropu je uvedená pre 150 mm hrubú stropnú dosku zo železobetónu. Štandardný otvor do stropnej dosky je štvorcový 600 x 600 mm. V prípade požiadavky vieme vyhotoviť stropnú dosku a otvor v inom rozmere a tvare. Vodomerné šachty vyrábame z betónu triedy C25/30.

Vodomerné šachty vyrábame v typizovaných rozmeroch:

Číslo

Vnútorné rozmery šachty (mm)

Hmotnosť šachty (kg)

Rozmery stropu
(mm)

Hmotnosť stropu (kg)

Technický list (PDF)

Cena
(bez DPH)

1

1000/1500/1800

4560

1300/1800/150

857

stiahnuť

729 €

2

1250/1250/1800

4580

1550/1550/150

760

739 €

3

1250/1500/1800

5126

1550/1800/150

910

819 €

4

1250/1750/1800

5340

1550/2050/150

1180

899 €

5

1250/2000/1800

6127

1550/2300/150

1200

979 €

6

1250/2250/1800

6470

1550/2550/150

1445

1069 €

7

1500/2000/1800

6550

1800/2300/150

1521

1079 €

8

1500/2500/1800

7695

1800/2800/150

1755

1249 €

9

1500/3000/1800

8707

1800/3300/150

2092

1389 €

10

1750/3500/1800

10216

2050/3800/150

2870

1589 €

Uvedená hmotnosť je len informatívna.

Pre vypracovanie cenovej ponuky alebo zaslanie objednávky nás kontaktujte na: rapid.gajdos@gmail.com alebo t.č.: 0917 352 395, 0907 772 990. Radi Vám pomôžeme.

 

Domové vodomerné šachty

Vodomerná šachta je revízna komora, ktorá slúži na umiestnenie vodomera k vodovodnej prípojke. Domová vodomerná šachta s vnútorným pôdorysným rozmerom 900 x 1200 mm je určená najmä pre rodinné a bytové domy s 1 až 6 vodomermi. Domové vodomerné šachty vyrábame v dvoch prevedeniach, ktoré spĺňajú požiadavky všetkých vodárenských spoločností. Súčasťou vodomernej šachty sú poplastované stúpadlá pre uľahčenie prístupu k vodomerom. Štandardnou súčasťou vodomernej šachty je železobetónový strop hrúbky 100 mm, ktorý zvláda zaťaženie triedy B 125 kN (osobný automobil). V prípade umiestnenia šachty v komunikácii, vieme vyrobiť zosilnený strop vyhovujúci návrhovému zaťaženiu. Vodomernú šachtu odporúčame vybaviť nadstavcom výšky 200 mm pre obmedzenie natekania dažďovej vody s nečistotami do vnútra šachty. Na zakrytie otvoru do vodomernej šachty ponúkame betónový, plechový alebo liatinový poklop. Plechový a liatinový poklop vieme na požiadanie zabetónovať priamo do nadstavca alebo stropu šachty.
 

Rozmery vnútorné:

Hmotnosť
(kg)

Technický list
(PDF)

Cena
(bez DPH)

900/1200/1500 mm

2175

stiahnuť

369 €

900/1200/1800 mm

1420

stiahnuť

369 €

 

Uvedená hmotnosť je len informatívna.

Domová vodomerná šachta MONOLIT 900/1200/1500

- vnútorné rozmery: 900 x 1200 x 1500 mm
- vonkajšie rozmery bez stropu: 1100 x 1400 x 1600 mm
- hrúbka steny: 110 - 150 mm
- hmotnosť najťažšieho dielu: 2175 kg
- vstupný otvor 600 x 600 mm
- 2 x otvor DN 63
- betón triedy C25/30

Vodomernú šachtu odporúčame do miest s vysokou hladinou spodnej vody.
 

Domová vodomerná šachta 2-dielna 900/1200/1800

- vnútorné rozmery: 900 x 1200 x 1800 mm
- vonkajšie rozmery bez stropu: 1100 x 1400 x 1900 mm
- hrúbka steny: 100 mm
- hmotnosť najťažšieho dielu: 1420 kg
- vstupný otvor 600 x 600 mm
- 2 x otvor DN 63
- betón triedy C30/37

 

Vzhľadom na nižšiu hmotnosť jednotlivých dielov sa dá 2-dielna vodomerná šachta zmontovať bežnými stavebnými mechanizmami (traktorbáger JCB 3CX, hydraulická ruka).

 

Výrobky na zákazku

Ukážka z našich výrobkov na zákazku

- atypické prefabrikáty
- betónové telekomunikačné šachty (rýchlostná cesta R1)
- energokanály
- záťažové betónové bloky 500/500/500 mm
- betónová fontána z pohľadového betónu
- betónové bariéry na parkovisko Polus
- betónové schodnice

 

Vyrovnávacie prstence

Používajú sa na doladenie výšky šachty k poklopu.
 

Rozmery: vnút. Ø/hrúbka steny/výška

Hmotnosť
(kg)

Technický list
(PDF)

Cena
(bez DPH)

600/100/60

30

stiahnuť

7,24 €

600/100/80

42,5

stiahnuť

9,63 €

600//100/100

55

stiahnuť

10,29 €

600/100/120

65

stiahnuť

11,28 €

600/100/150

82,5

stiahnuť

13,61 €

Uvedená hmotnosť je len informatívna.