Location icon
Vlčie Hrdlo - Bratislava II
821 07 Ružinov
Clock icon
PO-ŠT 07:00 - 16:00
PIA 07:00 - 14:00

Akumulačné nádrže – žumpy, požiarne nádrže, kalové nádrže, regulačné nádrže

Akumulačné nádrže slúžia:
- na zachytávanie dažďových alebo splaškových vôd
- ako zásobník na požiarnu vodu
- na odkalenie dažďovej vody znečistenej sedimentami
- na regulovanie odtoku dažďových vôd

Štandardný otvor v stropnej doske je kruhový DN 600 mm. Otvor v stropnej doske a hrúbku stropnej dosky vieme zhotoviť podľa Vašich požiadaviek. Hrúbka steny a dna akumulačnej nádrže je 150 mm. Nádrže vyrábame z vodotesného betónu triedy C25/30. Na vyžiadanie vieme nádrže ošetriť izolačným náterom. 

Ak ste nenašli Vami požadovaný rozmer, napíšte nám žiadosť o cenovú ponuku s požadovanými rozmermi na rapid.gajdos@gmail.com

Typizované rozmery akumulačných nádrží:

Číslo

Vnútorné rozmery nádrže (mm)

Hmotnosť šachty (kg)

Rozmery stropu
(mm)

Hmotnosť stropu (kg)

Objem
(m3)

Technický list (PDF)

Cena
(bez DPH)

1

2000/2000/1500

6820

2300/2300/150

1945

6,0

stiahnuť

792 €

2

2000/2000/2000

8255

2300/2300/150

1935

8,0

1039 €

3

2000/3000/1500

8440

2300/3300/150

2790

9,0

1159 €

4

2000/2500/2000

9410

2800/2300/150

2350

10,0

1199 €

5

2000/3000/2000

9235

2300/3300/150

2790

10,2

1249 €

6

2000/3000/2200

10 425

2300/3300/150

2790

12,0

1359 €

7

2000/3000/2200

11 365

2300/3300/150

2790

13,2

1439 €

8

2000/3000/2400

12 140

2300/3300/150

2790

14,4

1519 €

 Uvedená hmotnosť je len informatívna. 

 Hmotnosť stropu je uvedená pre 150 mm hrubú stropnú dosku.

Betónové pivnice

Železobetónové pivnice z vodotesného betónu vyrábame v rozmeroch: 
od 1000 mm do 2500 mm vnútornej šírky
od 1000 mm do 5000 mm vnútornej dĺžky

Hrúbka dna a stien je 150 mm. Vstupný otvor zhotovíme podľa Vašich požiadaviek.

Pre vypracovanie cenovej ponuky nás kontaktujte na: rapid.gajdos@gmail.com alebo t.č.: 0917 352 395, 0907 772 990. Radi Vám pomôžeme.

 

Cestné panely

Cestné panely slúžia:
- na výstavbu dočasných alebo stálych komunikácií.
- ako spevnený podklad pre skladové plochy, pod šachty, nádrže a odlučovače ropných látok.

V prípade požiadavky vieme panely vyrobiť aj v inom rozmere. Panely vyrábame z betónu triedy C25/30.
 

Rozmery: dĺžka/šírka/výška (mm)

Hmotnosť
(kg)

Technický list
(PDF)

Cena
(bez DPH)

3000/2000/150

2250

stiahnuť

Cenová ponuka

3000/2000/180

2700

stiahnuť

  Cenová ponuka

Uvedená hmotnosť je len informatívna.

Dlažobná kocka TBM 500/500/100

Dlažobná kocka slúži:
- ako základ pod unimobunky, kontajnery
- pri výstavbe chodníkov
- ako schodiskové stupne v teréne
- pri spevňovaní svahov, melioračných kanálov

Vyrábame ich v rozmere 500/500/100 mm z prostého betónu triedy C25/30.

Rozmery: dĺžka/šírka/výška (mm)

Hmotnosť
(kg)

Technický list
(PDF)

Cena
(bez DPH)

500/500/100

60

stiahnuť

9,50 €

Uvedená hmotnosť je len informatívna.

 

Doplnky k šachtám

Doplnky k šachtám

Cena (bez DPH)

Poplastované kapsové stúpadlo

4,40 €

Poplastované vidlicové stúpadlo

4,50 €

 

Poklopy kovové

Poklopy kovové kruhové - liatinový s odvetraním, bez odvetrania,
DN 600 mm - uzamykateľný, neuzamykateľný
- trieda zaťaženia A, B, D

Poklopy kovové štvorcové - plechový uzamykateľný, neuzamykateľný
600/600 mm - liatinový uzamykateľný, neuzamykateľný
- trieda zaťaženia A, B, D

Pri objednávaní si overte dostupnosť poklopov na t.č.: 0917 352 395, 0907 772 990 alebo mailom: rapid.gajdos@gmail.com

 

 

Nadstavec s otvorom 600/600 mm

Nadstavec slúži:
- na zvýšenie úrovne vstupného otvoru do šachty
- na zamedzenie zatekania dažďovej vody do šachty

Vnútorné rozmery nadstavca sú 600/600/200 mm. Do nadstavca vieme zabudovať poklop s rozmerom 600/600 mm alebo kapsové stúpadlo. Výšku nadstavca je možné zmenšiť. Nadstavce vyrábame z betónu triedy C25/30.
 

Vnútorné rozmery: dĺžka/šírka/výška (mm)

Hmotnosť
(kg)

Technický list
(PDF)

Cena
(bez DPH)

600/600/200

115

stiahnuť

29,00 €

Uvedená hmotnosť je len informatívna.

 

 

Poklopy železobetónové

Poklop na vodomernú šachtu
 

Rozmery: dĺžka/šírka/výška (mm)

Hmotnosť
(kg)

Technický list
(PDF)

Cena
(bez DPH)

680/680/60

65

stiahnuť

27,50 €

Uvedená hmotnosť je len informatívna.

Poklop zákrytový – rovný
 

Rozmery: priemer/výška (mm)

Hmotnosť
(kg)

Technický list
(PDF)

Cena
(bez DPH)

Ø800/80

100

stiahnuť

24,90 €

Ø800/100

125

stiahnuť

28,90 €

Uvedená hmotnosť je len informatívna.

Poklop zákrytový – s odskokom Ø800/DN600 mm
 

Rozmery: vonkajší priemer-vnútorný priemer/výška                                           (mm)

Hmotnosť
(kg)

Technický list
(PDF)

Cena
(bez DPH)

Ø800-DN600/100

130

stiahnuť

33,90 €

Uvedená hmotnosť je len informatívna.

Poklop studničný - jednodielny, dvojdielny
 

Rozmery: vnútorný priemer/výška (mm)

Hmotnosť
(kg)

Technický list
(PDF)

Cena
(bez DPH)

Jednodielny DN1000/80

220

stiahnuť

35,50 €

Dvojdielny DN1000/80

2 x 110

stiahnuť

35,50 €

Uvedená hmotnosť je len informatívna.

 

Prechodové dosky

Prechodové dosky slúžia ako prechodové prvky na zredukovanie otvoru DN1000 mm na vstupný otvor DN600 mm.

Umiestňujú sa na kanalizačných šachtách alebo trativodoch, kde úroveň terénu neumožňuje použiť kónus. Prechodové dosky vyrábame z betónu triedy C25/30.
 

Rozmery: vnútorný priemer/výška (mm)

Hmotnosť
(kg)

Technický list (PDF)

Cena
(bez DPH)

DN1000/150

320

stiahnuť

54,30 €

DN1000/180

385

stiahnuť

61,30 €

Uvedená hmotnosť je len informatívna.

 

Prechodové skruže – kónusy

Kónusy slúžia ako prechodové prvky na zredukovanie otvoru DN1000 mm na vstupný otvor DN600 mm.

Umiestňujú sa na kanalizačných šachtách alebo trativodoch. Kónus je osadený poplastovaným kapsovým stúpadlom. Kónusy vyrábame z prostého betónu triedy C30/37.

 

Rozmery: vnútorný priemer/výška/hrúbka steny (mm)

Hmotnosť
(kg)

Technický list
(PDF)

Cena
(bez DPH)

600-1000/600/90

355

stiahnuť

48,50 €

Uvedená hmotnosť je len informatívna.

 

Stropné dosky

Podľa predloženej projektovej dokumentácie Vám vyrobíme stropné dosky v kruhovom alebo obdĺžnikovom tvare. (čerpacie stanice, vodomerné šachty, akumulačné šachty...)

Pre vypracovanie cenovej ponuky nás kontaktujte na: rapid.gajdos@gmail.com alebo t.č.: 0917 352 395, 0907 772 990. Radi Vám pomôžeme.

 

 

Studňové/Kanalizačné skruže

Betónové skruže vyrábame v dvoch variantoch. Kanalizačné skruže so stúpadlami slúžia ako stredný diel šachty, kde sa jednotlivé diely kladú na seba do požadovanej výšky kanalizačnej šachty. Studňové skruže bez stúpadiel, sa využívajú pri realizácii studní a trativodov. Na požiadanie vieme do skruže vyhotoviť otvor alebo presúvku, cez ktorý sa napojí potrubie nátoku. Skruž s otvorom je vhodná pre zaústenie potrubia do trativodu alebo pre zhotovenie spádiskovej šachty. Skruže vyrábame z prostého betónu triedy C30/37.

Bez stúpadiel

Rozmery: vnútorný priemer/výška/hrúbka steny                                               (mm)

Hmotnosť
(kg)

Technický list
(PDF)

Cena
(bez DPH)

1000/1000/90

710

stiahnuť

58,80 €

1000/500/90

355

stiahnuť

30,85 €

1000/250/90

180 stiahnuť 21,20 €

Uvedená hmotnosť je len informatívna.

So stúpadlami

Rozmery: vnútorný priemer/výška/hrúbka steny                                              (mm)

Hmotnosť
(kg)

Technický list
(PDF)

Cena
(bez DPH)

1000/1000/90

720

stiahnuť

76,40 €

1000/500/90

360

stiahnuť

42,20 €

1000/250/90

180 stiahnuť 25,20 €

Uvedená hmotnosť je len informatívna.

S otvorom alebo presúvkou

Rozmery: vnútorný priemer/výška/hrúbka steny                                              (mm)

Hmotnosť
(kg)

Technický list
(PDF)

Cena
(bez DPH)

1000/500/90

360

stiahnuť

-

Uvedená hmotnosť je len informatívna.

 

Šachtové dná

pre potrubie do DN 500 mm

Šachtové dná pre potrubie do DN 500 slúžia ako spodný základný diel revíznych šachiet. Vyrábame ich v pôdorysnom tvare 8-uholníka. Hlavnou výhodou 8-uholníkových šachtových dien oproti klasickému kruhovému tvaru je ich nižšia hmotnosť, čo znižuje nároky na výkon manipulačnej techniky. Do šachtového dna je možné osadiť všetky druhy potrubia do DN 500 mm. Výška šachtového dna je 1000 mm. Niveleta potrubia od vnútornej hrany šachtového dna je 850 mm. Šachtové dná vyrábame z prostého betónu triedy C30/37.
 

Rozmery: vnútorný priemer/šírka/celková výška                                              (mm)

Hmotnosť
(kg)

Technický list
(PDF)

Cena
(bez DPH)

1000/1200-1320/1000

1450

stiahnuť

stiahnuť cenník

Uvedená hmotnosť je len informatívna.

pre potrubie väčšie ako DN 500 mm

Šachtové dná pre potrubie väčšie ako DN 500 slúžia ako spodný základný diel revíznych šachiet. Rozmery šachtového dna závisia od dimenzie napájaného potrubia. Šachtové dná vyrábame z betónu triedy C 30/37.
 

Rozmery:

Hmotnosť
(kg)

Technický list
(PDF)

Cena
(bez DPH)

Podľa dimenzie potrubia

-

stiahnuť

-

 

 

 

Typové vodomerné šachty

Typové vodomerné šachty vyrábame pre potrubie DN 63 – DN 200. Hrúbka steny vodomernej šachty je 150 mm. Štandardný otvor do stropnej dosky je štvorcový 600 x 600 mm. V prípade požiadavky vieme vyhotoviť stropnú dosku a otvor v inom rozmere a tvare. Vodomerné šachty vyrábame z betónu triedy C25/30.

Ak ste nenašli Vami požadovaný rozmer, napíšte nám žiadosť o cenovú ponuku s požadovanými rozmermi na rapid.gajdos@gmail.com .

Typizované rozmery vodomerných šácht:

Číslo

Vnútorné rozmery šachty (mm)

Hmotnosť šachty (kg)

Rozmery stropu
(mm)

Hmotnosť stropu (kg)

Technický list (PDF)

Cena
(bez DPH)

1

1000/1500/1800

4560

1300/1800/150

860

stiahnuť

769 €

2

1250/1250/1800

4580

1550/1550/150

760

779 €

3

1250/1500/1800

5130

1550/1800/150

910

869 €

4

1250/1750/1800

5340

1550/2050/150

1180

949 €

5

1250/2000/1800

6130

1550/2300/150

1200

1039 €

6

1250/2250/1800

6470

1550/2550/150

1445

1129 €

7

1500/2000/1800

6550

1800/2300/150

1520

1139 €

8

1500/2500/1800

7695

1800/2800/150

1755

1319 €

9

1500/3000/1800

8710

1800/3300/150

2095

1469 €

10

1750/3500/1800

10 215

2050/3800/150

2870

1679 €

Uvedená hmotnosť je len informatívna.

Hmotnosť stropu je uvedená pre 150 mm hrubú stropnú dosku.

 

Domové vodomerné šachty

Vodomerná šachta je revízna komora, ktorá slúži na umiestnenie vodomera k vodovodnej prípojke. Domová vodomerná šachta s vnútorným pôdorysným rozmerom 900 x 1200 mm je určená pre 1 až 6 vodomerov. Šachty vyrábame v dvoch prevedeniach, ktoré spĺňajú požiadavky všetkých vodárenských spoločností. Súčasťou vodomernej šachty sú poplastované stúpadlá pre uľahčenie prístupu k vodomerom. Železobetónový strop hrúbky 100 mm zvláda zaťaženie triedy B 125 kN (osobný automobil). Pre šachty umiestnené v komunikácii, vieme vyrobiť zosilnený strop vyhovujúci návrhovému zaťaženiu. Vodomernú šachtu odporúčame vybaviť nadstavcom výšky 200 mm pre obmedzenie natekania dažďovej vody s nečistotami do vnútra šachty. Na zakrytie otvoru do vodomernej šachty ponúkame betónový, plechový alebo liatinový poklop. Poklop vieme na požiadanie zabetónovať priamo do nadstavca alebo stropu šachty.

Vnútorné rozmery: šírka/dĺžka/výška (mm)

Hmotnosť
(kg)

Technický list
(PDF)

Cena
(bez DPH)

900/1200/1500

2175

stiahnuť

398 €

900/1200/1800

1420

stiahnuť

375 €

 

Uvedená hmotnosť je len informatívna.

Domová vodomerná šachta MONOLIT 900/1200/1500

- vnútorné rozmery: 900 x 1200 x 1500 mm
- vonkajšie rozmery bez stropu: 1100 x 1400 x 1600 mm
- hrúbka steny: 110 - 150 mm
- hmotnosť najťažšieho dielu: 2175 kg
- vstupný otvor 600 x 600 mm
- 2 x otvor DN 63
- betón triedy C25/30

Vodomernú šachtu odporúčame do miest s vysokou hladinou spodnej vody.
 

Domová vodomerná šachta 2-dielna 900/1200/1800

- vnútorné rozmery: 900 x 1200 x 1800 mm
- vonkajšie rozmery bez stropu: 1100 x 1400 x 1900 mm
- hrúbka steny: 100 mm
- hmotnosť najťažšieho dielu: 1420 kg
- vstupný otvor 600 x 600 mm
- 2 x otvor DN 63
- betón triedy C30/37

 

Vzhľadom na nižšiu hmotnosť jednotlivých dielov sa dá 2-dielna vodomerná šachta zmontovať bežnými stavebnými mechanizmami (traktorbáger JCB 3CX, hydraulická ruka).

 

Výrobky na zákazku

- betónové pivnice
- atypické prefabrikáty
- betónové telekomunikačné šachty (Rýchlostná cesta R1, Dúbravsko-Karloveská radiála)
- energokanály
- záťažové betónové bloky 500/500/500 mm
- betónová fontána z pohľadového betónu
- betónové bariéry na parkovisko Polus
- betónové schodnice
- delené rámy hrobky 2250/3000/2150 mm
- betónová strojovňa pre fontánu (Mlynské Nivy)

 

Vyrovnávacie prstence

Používajú sa na dorovnanie výšky šachty k poklopu.
 

Rozmery: vnútorný priemer/hrúbka steny/výška                                              (mm)

Hmotnosť
(kg)

Technický list
(PDF)

Cena
(bez DPH)

600/100/60

30

stiahnuť

7,50 €

600/100/80

40

stiahnuť

9,90 €

600//100/100

50

stiahnuť

10,60 €

600/100/120

60

stiahnuť

11,70 €

600/100/150

75

stiahnuť

14,10 €

Uvedená hmotnosť je len informatívna.